Itxura eta errealitatea gaur egungo munduan: 2018-2019
Ikasgelan lantzeko materialak

Azpigaiak

  • ¿Hay una única realidad? Errealitate bakar bat besterik ez dago? 
  • ¿Hay realidad sin apariencia? Badago itxurarik gabeko errealitaterik? 
  • ¿Es real lo que es aparente, y es aparente lo que es real? Itxurazkoa dena erreala dena? Erreala dena itxurazkoa da? 
  • ¿Podemos conocer la realidad o solo conocemos apariencias? Errealitatea ezagutu ahal dugu ala bakarrik itxurak? 
  • ¿Podemos creer en los hechos en el mundo actual? Gertaeretan sinestu ahal dugu gaur egungo munduan? 
  • ¿Cuáles son las fronteras entre la realidad y la apariencia hoy? Zeintzuk dira errealitate eta itxuraren arteko mugak? 
  • ¿Es la posverdad la nueva realidad? Egia- ostea da errealitate berria? 
  • ¿Podemos conocer la realidad en un mundo de fake news y posverdad? Errealitatea ezagutu ahal dugu fake news eta egia-ostearen garaian? 

  • Realidad virtual: ¿realidad o apariencia? Errealitate birtuala: errealitatea ala itxura? 
  • ¿Es más relevante para la vida la realidad virtual que la realidad material? Zer da garrantzitsuagoa gure bizitzan? Errealitate birtuala ala materiala? 
  • ¿Hay forma de distinguir entre realidad y apariencia en las redes sociales? Badago sare sozialetan errealitate eta itxuraren artean ezberdintzeko modurik? 
  • Nuestros perfiles en las redes sociales ¿son meras apariencias? Gure sare sozialen profilak itxurak baino ez dira? 
  • Nuevas cavernas del mundo actual: ¿buscamos la realidad o la rehuimos? Gaur egungo munduko kobazuloak: bilatzen edo saihesten dugu errealitatea? 
  • ¿Preferimos la apariencia al lado problemático de la realidad? Por qué? Nahiago dugu itxura errealitatearen alde problematikoa baino? Zergatik? 
  • ¿Vivimos dentro o fuera de la caverna? Kobazuloaren barruan ala kanpoan bizi gara? 
  • ¿La apariencia siempre engaña? Itxurak beti engainatu egiten gaitu? 
  • Nos hace la apariencia más sensibles a la realidad? Itxurak errealitatearen aurrean sentiberagoak izanarazten gaitu? 
  • ¿Liberan o esclavizan las apariencias? Aske ala esklabu bihurtzen gaitu itxurak? 
  • ¿Qué es más importante para nuestra vida nuestra apariencia o lo que realmente somos? Zer da garrantzitsuagoa gure bizitzan? Itxura ala benetan garena?